Quy Trình

tài xế <br> đến kho <br> nhận hàng<br>

tài xế
đến kho
nhận hàng

Direction Arrows
Chờ lên hàng

Chờ lên hàng

Direction Arrows
Bốc xếp hàng lên xe

Bốc xếp hàng lên xe

Direction Arrows
Tài xế <br> kiểm tra <br> kí xác nhận

Tài xế
kiểm tra
kí xác nhận

Direction Arrows
Giao hàng

Giao hàng

Direction Arrows
Kí xác nhận giao hàng

Kí xác nhận giao hàng

tài xế <br> đến kho <br> nhận hàng<br>

tài xế
đến kho
nhận hàng

Chờ lên hàng

Chờ lên hàng

Bốc xếp hàng lên xe

Bốc xếp hàng lên xe

Tài xế <br> kiểm tra <br> kí xác nhận

Tài xế
kiểm tra
kí xác nhận

Giao hàng

Giao hàng

Kí xác nhận giao hàng

Kí xác nhận giao hàng

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

Tổng đài sẵn sàng hỗ trợ quý khách. Liên lạc với chúng tôi ngay hoặc để lại thông tin để được hỗ trợ tư vấn các dịch vụ quý khách cần.