Tuyển dụng

Truy Tìm Đồng Đội

Tại FP Logistics, chúng tôi khát khao tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp với cơ hội gia tăng thu nhập cho các thành viên tham gia cùng FP Logistics

Chịu trách nhiệm

Tìm kiếm Data khách hàng có nhu cầu cần vận chuyển hàng lẻ / hàng nguyên chuyến nội địa.

Telesales tìm ra được đúng Người Quyết Định sử dụng nhà Vận Chuyển.

Hẹn gặp trực tiếp đàm phán khách hàng thông qua việc khai thác nhu cầu Khách Hàng.

Phân tích nhu cầu và tìm giải pháp gởi bảng giá phù hợp với nhu cầu Khách Hàng.

Chốt deal làm hợp đồng Khách Hàng.

Chăm sóc Khách Hàng cũ và thêm giải pháp thúc đẩy tăng doanh thu.

Phối hợp các bộ phận khác công ty để hoàn thành tốt công việc được giao.

Các yêu cầu khác của cấp trên đề ra.

yêu cầu

Kiến thức

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên

Kinh nghiệm làm việc

Kinh Nghiệm làm Nhân Viên kinh doanh bất kì ngành nghề nào trên 1 năm (ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành vận tải).

Thái độ

Trung thực, nhanh nhẹn, ngoại hình ưa nhìn, thân thiện và sức khoẻ tốt.

Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tỉ mỉ trong công việc.

Có tinh thần chủ động trong công việc.

Chịu được áp lực công việc cao.

Chấp nhận công việc thường xuyên đi lại.

Yêu thích công việc Kinh Doanh, biết cách sắp xếp công việc.

Kỹ năng

Giao tiếp tốt.

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Kỹ năng thuyết trình tốt.

Kỹ năng xử lí tình huống tốt.

Quyền lợi

Lương căn bản: 10 – 12 triệu / tháng

Hoa hồng: Theo KPIs tháng

Lương tháng 13.

Các quyền lợi khác.., du lịch hằng năm cùng công ty.

Môi trường làm việc năng động, được training đầy đủ kiến thức ngành.

Chịu trách nhiệm

Phân tích nhu cầu và tìm giải pháp gởi bảng giá phù hợp với nhu cầu Khách Hàng.

Chăm sóc Khách Hàng cũ và thêm giải pháp thúc đẩy tăng doanh thu.

Phối hợp các bộ phận khác công ty để hoàn thành tốt công việc được giao.

Các yêu cầu khác của cấp trên đề ra.

yêu cầu

Kiến thức

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên

Kinh nghiệm làm việc

Kinh Nghiệm làm Nhân Viên kinh doanh bất kì ngành nghề nào trên 1 năm (ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành vận tải)

Thái độ

Trung thực, nhanh nhẹn, ngoại hình ưa nhìn, thân thiện và sức khoẻ tốt.

Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tỉ mỉ trong công việc.

Có tinh thần chủ động trong công việc.

Chịu được áp lực công việc cao.

Chấp nhận công việc thường xuyên đi lại.

Yêu thích công việc Kinh Doanh, biết cách sắp xếp công việc.

Kỹ năng

Giao tiếp tốt.

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Kỹ năng thuyết trình tốt.

Kỹ năng xử lí tình huống tốt.

Quyền lợi

Lương căn bản: 8-10 triệu / tháng

Hoa hồng: Theo KPIs, Lương tháng 13

Các quyền lợi khác.., du lịch hằng năm cùng công ty.

Môi trường làm việc năng động, được training đầy đủ kiến thức ngành.

Chịu trách nhiệm

Phối hợp các bộ phận khác công ty để hoàn thành tốt công việc được giao.

Các yêu cầu khác của cấp trên đề ra.

yêu cầu

Kiến thức

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên

Kinh nghiệm làm việc

Kinh Nghiệm làm Nhân Viên kinh doanh bất kì ngành nghề nào trên 1 năm (ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành vận tải)

Thái độ

Trung thực, nhanh nhẹn, ngoại hình ưa nhìn, thân thiện và sức khoẻ tốt.

Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tỉ mỉ trong công việc.

Có tinh thần chủ động trong công việc.

Chịu được áp lực công việc cao.

Chấp nhận công việc thường xuyên đi lại.

Yêu thích công việc Kinh Doanh, biết cách sắp xếp công việc.

Kỹ năng

Giao tiếp tốt.

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Kỹ năng thuyết trình tốt.

Kỹ năng xử lí tình huống tốt.

Quyền lợi

Lương căn bản: 8-10 triệu / tháng

Hoa hồng: Theo KPIs, Lương tháng 13

Các quyền lợi khác.., du lịch hằng năm cùng công ty.

Môi trường làm việc năng động, được training đầy đủ kiến thức ngành.

Our Job Offers

Join us, we offer you an extraordinary chance to learn, to develop and to be part of an exciting experience and team.

Chịu trách nhiệm

Tìm kiếm Data khách hàng có nhu cầu cần vận chuyển hàng lẻ / hàng nguyên chuyến nội địa.

Telesales tìm ra được đúng Người Quyết Định sử dụng nhà Vận Chuyển.

Hẹn gặp trực tiếp đàm phán khách hàng thông qua việc khai thác nhu cầu Khách Hàng.

Phân tích nhu cầu và tìm giải pháp gởi bảng giá phù hợp với nhu cầu Khách Hàng.

Chốt deal làm hợp đồng Khách Hàng.

Chăm sóc Khách Hàng cũ và thêm giải pháp thúc đẩy tăng doanh thu.

Phối hợp các bộ phận khác công ty để hoàn thành tốt công việc được giao.

Các yêu cầu khác của cấp trên đề ra.

yêu cầu

Kiến thức

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên

Kinh nghiệm làm việc

Kinh Nghiệm làm Nhân Viên kinh doanh bất kì ngành nghề nào trên 1 năm (ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành vận tải).

Thái độ

Trung thực, nhanh nhẹn, ngoại hình ưa nhìn, thân thiện và sức khoẻ tốt.

Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tỉ mỉ trong công việc.

Có tinh thần chủ động trong công việc.

Chịu được áp lực công việc cao.

Chấp nhận công việc thường xuyên đi lại.

Yêu thích công việc Kinh Doanh, biết cách sắp xếp công việc.

Kỹ năng

Giao tiếp tốt.

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Kỹ năng thuyết trình tốt.

Kỹ năng xử lí tình huống tốt.

Quyền lợi

Lương căn bản: 10 – 12 triệu / tháng

Hoa hồng: Theo KPIs tháng

Lương tháng 13.

Các quyền lợi khác.., du lịch hằng năm cùng công ty.

Môi trường làm việc năng động, được training đầy đủ kiến thức ngành.

Chịu trách nhiệm

Phân tích nhu cầu và tìm giải pháp gởi bảng giá phù hợp với nhu cầu Khách Hàng.

Chăm sóc Khách Hàng cũ và thêm giải pháp thúc đẩy tăng doanh thu.

Phối hợp các bộ phận khác công ty để hoàn thành tốt công việc được giao.

Các yêu cầu khác của cấp trên đề ra.

yêu cầu

Kiến thức

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên

Kinh nghiệm làm việc

Kinh Nghiệm làm Nhân Viên kinh doanh bất kì ngành nghề nào trên 1 năm (ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành vận tải)

Thái độ

Trung thực, nhanh nhẹn, ngoại hình ưa nhìn, thân thiện và sức khoẻ tốt.

Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tỉ mỉ trong công việc.

Có tinh thần chủ động trong công việc.

Chịu được áp lực công việc cao.

Chấp nhận công việc thường xuyên đi lại.

Yêu thích công việc Kinh Doanh, biết cách sắp xếp công việc.

Kỹ năng

Giao tiếp tốt.

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Kỹ năng thuyết trình tốt.

Kỹ năng xử lí tình huống tốt.

Quyền lợi

Lương căn bản: 8-10 triệu / tháng

Hoa hồng: Theo KPIs, Lương tháng 13

Các quyền lợi khác.., du lịch hằng năm cùng công ty.

Môi trường làm việc năng động, được training đầy đủ kiến thức ngành.

Chịu trách nhiệm

Phối hợp các bộ phận khác công ty để hoàn thành tốt công việc được giao.

Các yêu cầu khác của cấp trên đề ra.

yêu cầu

Kiến thức

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên

Kinh nghiệm làm việc

Kinh Nghiệm làm Nhân Viên kinh doanh bất kì ngành nghề nào trên 1 năm (ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành vận tải)

Thái độ

Trung thực, nhanh nhẹn, ngoại hình ưa nhìn, thân thiện và sức khoẻ tốt.

Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tỉ mỉ trong công việc.

Có tinh thần chủ động trong công việc.

Chịu được áp lực công việc cao.

Chấp nhận công việc thường xuyên đi lại.

Yêu thích công việc Kinh Doanh, biết cách sắp xếp công việc.

Kỹ năng

Giao tiếp tốt.

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Kỹ năng thuyết trình tốt.

Kỹ năng xử lí tình huống tốt.

Quyền lợi

Lương căn bản: 8-10 triệu / tháng

Hoa hồng: Theo KPIs, Lương tháng 13

Các quyền lợi khác.., du lịch hằng năm cùng công ty.

Môi trường làm việc năng động, được training đầy đủ kiến thức ngành.